På svenska

MET Alliance of Finland - Finlands MET Allians - strävar till att främja, synliggöra och utveckla MET-verksamheten i Finland.

Vår verksamhet är tvåspråkig, och våra medlemscirkulär, notiser och ställningstaganden publiceras på både svenska och finska. Mötesprotokollen kommer nödvändigtvis inte att översättas till svenska om inte särskilda behov föreligger.

Som bäst inleder vi vår verksamhet och därför kan det på sina håll förekomma information enbart på finska. Vi vill gärna få respons om någon del av informationen upplevs bristfällig.